Os rydych yn dod o’r DU ac gyda cwestiwn ynglyn a’ch cais neu gofynnion mynediad, cysylltwch â’r tîm Derbyn Myfyrwyr.

Ym mhob achos arall, defnyddiwch yr ffurflen isod os gwelwch yn dda.Hoffem gysylltu â chi drwy ebost er mwyn anfon rhagor o wybodaeth a allai, yn ein tyb ni ac ar sail eich ymholiad, fod o ddiddordeb i chi yn ogystal â gwella eich profiad gyda ni ym Mhrifysgol Caerdydd.Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Recriwtio Israddedigion.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).